Przetargi

Aktualne:

Archiwum:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opreracja pn. Podniesienie konkurencyjności zakładu poprzez zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw oraz wykorzystanie OZE, mająca na celu wzrost konkurencyjności zakładu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania.
4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ"
Porgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.